artmap.com
 
KATHRIN GANSER
 

INTERVIEW VTPH MAGAZIN, 2022

Interview: Kathrin Ganser im Gespräch mit der Kuratorin Lena Fließbach, publiziert von VTph (Visuals Thoughts), Berlin 2022.
https://www.vt-ph.com/kathrin-ganser