Mustafa Horasan

images:
Mustafa Horasan
1965 born in Aydin, Turkey
Lives in Istanbul, Turkey
Education

Marmara University, Faculty of Fine Arts,
Department of Graphics
Major in Printing.

Grants

1985 Viking Baskıresim Yarışması / Mansiyon / Viking Print Contest / Mention
1991 DYO Resim Yarışması / Ödül / DYO Paint Contest / Award
1992 Esbank Yunus Emre Resim Yarışması / Ödül / Esbank Yunus Emre Paint Contest / Award
1992 Adana Çimento Sanayii Resim Yarışması / Ödül / Adana Çimento Sanayii Paint Contest / Award
1992 Devlet Resim Sergisi / 3.'lük Ödülü / State Paint Exhibition / 3rd Award
1993 Esbank Yunus Emre Resim Yarışması / Ödül / Esbank Yunus Emre Paint Contest / Award
1994 Mimar Sinan Üniversitesi Yeni Eğilimler Yarışması / Ödül / Mimar Sinan University New Inclinations Contest / Award
1996 İMKB Yarışması / 1.'lik Ödülü / İMKB Contest / 1st Award

Solo Exhibitions

1992 Kişisel sergi / Kare Sanat Galerisi / İstanbul / Solo Exhibition / Kare Art Gallery / İstanbul
1997 "Yüzler ve Şeyler" Kişisel sergi / Reform Sanat Galerisi / İstanbul / "Faces and Things" Solo Exhibition / Reform Art Gallery / İstanbul
1998 "Alacakaranlık" Kişisel sergi / Teşvikiye Sanat Galerisi / İstanbul / "Twilight" Solo Exhibition / Teşvikiye Art Gallery / İstanbul
1998 Kişisel sergi / Görüntü Sanat Galerisi / Adana / Solo Exhibition / Görüntü Art Gallery / Adana
1999 Kişisel sergi / Arda Sanat Galerisi / Ankara / Solo Exhibition / Arda Art Gallery / Ankara
2000 "Hiçbirşey" Kişisel Sergi / PG Art / İstanbul / "Nothing" Solo Exhibition / PG Art / İstanbul
2001 "Sahte İmajlar" Kişisel Sergi / Görüntü Sanat Galerisi / 11. İstanbul Sanat Fuarı / "Fake Images" Solo Exhibition / Görüntü Art Gallery / 11th İstanbul Art Fair
2002 "Olağan Şeyler" Kişisel Sergi / PG Art / İstanbul / "Ordinary Things" Solo Exhibition / PG Art / İstanbul
2003 "Gece Bahçesi", Evin Sanat Galerisi, İstanbul / "Night Garden", Evin Art Gallery, Istanbul
2005 "İstila – Invasion", Evin Sanat Galerisi, İstanbul / "Invasion", Evin Art Gallery, Istanbul
2007 "Kontrol Odası", Milli Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul / "Control Room", Milli Reasürans Art Gallery, Istanbul
2008 "Sahip Olmak", Mac Art Galeri, İstanbul / "To Have", Mac Art Gallery, Istanbul

Group Exhibitions

1986-1987-1991-1993-1994 Devlet Resim ve Heykel Sergileri / State Paint and Sculpture Exhibitions
1990 "Paristanbul" Paris'de Türk Sanatçıları karma sergisi / Fransa / Grand Palace / "Paristanbul" / Group Exhibition of Turkish Artists in Paris / France
1995 Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu, Türk Ressamları Sergisi / NewYork A.B.D. / Turkish - American Federation, Turkish Artists Exhibition New York U.S.A.
1996 "Türk Resminde Otoportre", Yapı Kredi Kültür Merkezi, İstanbul
1997 "Yeşilçam" konulu sergi / Reform Sanat Galerisi / İstanbul / "Yeşilçam" / Reform Art Gallery / İstanbul
1999 Sharjah Bienali / B.A.E / Shariah Bienal / U.A.E.
1999 "Apokalyps" Konulu Sergi / Emlak Bankası Sanat Galerisi / İstanbul / "Apocalypse" / Emlak Bankası Art Gallery / İstanbul
1999 "Kapılar" Konulu Sergi / PG Art / İstanbul / "Doors" / PG Art / İstanbul
2000 "Dört Duvar = Atölye" Konulu Sergi / Axa Oyak Sanat Galerisi / İstanbul / "Four Walls = Workshop" / Axa Oyak Art Gallery / İstanbul
2001 "Aykırı İşler" Konulu Sergi / Galerist / İstanbul / "Contradictory Works" / Galerist / İstanbul
2001 "Ölüm=Ölüm" Konulu Sergi / Karşı Sanat / İstanbul / "Death=Death" / Karşı Art / İstanbul
2001 "Modern Türk Sergisi" / Hasahırlar, Topkapı Sarayı / İstanbul / "Modern Turkish Exhibition" / Hasahırlar Topkapı Palace / İstanbul
2002/03 "Kargaşa"Konulu Sergi / Kargaart/ İstanbul / "Chaos" / Karga Art / İstanbul
2002 "Harem" Konulu Sergi / UPSD Sanat Merkezi / İstanbul / "Harem" / UPSD Art Center / İstanbul
2002 "Tehlikeli Şeyler"konulu sergi / Karşı Sanat Çalışmaları / İstanbul / "Dangerous Things" / Karşı Art Works / İstanbul
2002 "12. Sanat Fuarı"Evin sanat galerisi / istanbul / 12th Art Fair – Evin Art Gallery / İstanbul
2002 "Karma sergi" / Bulgaristan / Group Exhibition / Gallery Spectrum, Veliko Turnova / Bulgaria
2003 "13. Sanat Fuarı"Evin sanat galerisi / istanbul / 13th Art Fair – Evin Art Gallery / İstanbul
2004 "Çıplak" Sergisi, Milli Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul / "Nue" Exhibition, Milli Reasürans Art Gallery, Istanbul
2004 "Gözlem, Yorum, Çeşitlilik", İstanbul Modern Sanat Müzesi, İstanbul / "Observation, Interpretation, Multiplicity ", Istanbul Museum of Modern Art, Istanbul
2005 "Hırsız Kent", Aksanat, İstanbul / "Thief City", Aksanat, Istanbul
2005-06 Uluslararası İslam Dünyası Çağdaş Resim Bienali, Saba Kültür ve Sanat Merkezi, Tahran, İran /
International Contemporary Painting Bienal of Islamic World, Saba Culture and Art Center, Tehran, Iran
2005 "Sınır Deneyimleri" / On the frontiers of experience– Aksanat, İstanbul
2006 "Natürmort" Konulu Sergi / Galerist / İstanbul /
2006 "Kesişen zamanlar", İstanbul Modern Sanat Müzesi, İstanbul / İntersecting times", Istanbul Museum of Modern Art, Istanbul

Projects

The artist performs workshops with concepts in museums like Istanbul Modern, at universities and in high schools.

Collections

The artist's works take place in private collections and museums within the country and abroad.

Bibliography

Horasan;M 1988>2003, Levent Calikoglu, 2003
Mustafa Horasan / Mehmet Ergüven, 1996

Links

www.mustafahorasan.com
www.piartworksgallery.com
www.sanalmuze.org
www.lebriz.com

Contact
Alageyik Sk. Filiz Apt. 10/15 Feneryolu - Istanbul / Turkey
Phone: +905323750276
Fax: +902163633822
Email: posta@mustafahorasan.com
www.mustafahorasan.com