Andréhn-Schiptjenko

Mateusz Herczka, Mako Ishizuka, Martin Jacobson

26 Apr - 09 Jun 2007

© Mako Ishizuka, 2007
Mateusz Herczka
Mako Ishizuka
Martin Jacobson
Curator: Matts Leiderstam

Andréhn-Schiptjeno har glädjen att visa utställningen Reflektioner av rum, med vernissage torsdagen 26 april kl 17-20. Reflektioner av rum är curerad av Matts Leiderstam, och han presenterar där tre konstnärskap med vars praxis han känner sig besläktad. Han beskriver utställningens koncept på följande sätt:

”– Utställningsrummet är inte som något annat rum jag känner. Vi rör oss här i relation till akten att se, ofta helt omedvetet när vi som deltagare fullbordar konstverken. Att agera betraktare är till stora delar en fysisk upplevelse som inkluderar närmandet såväl som lämnandet av rummet. Trots det är aldrig mötet med konstverket en helt direkt upplevelse eftersom det förutsätter att alla motiv, aspekter och associationer skulle vara utsuddade. Det är i själva verket så att vi ser genom en väv av ärvda och förvärvade erfarenheter. Det gemensamma för verken som bildar utställningen Reflektioner av rum är att de genom olika konstnärliga strategier medvetandegör oss om perceptionens mångbottnade omständigheter och att de reflektera sin kontext såväl som det fysiska och det historiska rummet.”

De deltagande konstnärerna är alla nya bekantskaper för Stockholmspubliken.

Mateusz Herczka född 1970, Bydgozcz, Polen
Bor och arbetar i Stockholm och Amsterdam

Den franske filosofen Marc Augé föreslår att den moderna landskapsbilden formas av och för passageraren som från motorvägar, järnvägsspår och luften genom olika typer av fönster betraktar sin omgivning. Mateusz Herczkas 44\13 (2005) är baserad på en videoinspelning gjord under en tågresa mellan de holländska städerna Lelystadt och Almere. Verket reflekterar landskapet sett från tåget genom ett av honom själv konstruerat datorprogram, Resultatet blir ett slags modernt vetenskapligt panorama som också för tankarna till 1800 talets måleriska beskrivningar av för västerlandet nyerövrade landskap. Det är möjligt att använda den genererade bilden som ett verktyg i par med en karta för att mäta acceleration, vinklar, hastighet och distans. Herczka har också producerat ett nytt verk enligt samma metod från en resa med Märstapendeln som får sin premiär i denna utställning.

Tack till Interaktiva Institutet för lån av teknik.

Mako Ishizuka, född 1974 i Kobe, Japan
Bor och arbetar i Malmö

Mako Ishizuka presenterar ett nytt verk som är inspirerat av en upplevelse av en ovanligt sluten byggnadsfasad. Filosofen Henri Lefebvre sammankopplar upplevelsen av en fasad med att se en målning, han menar att de båda möter betraktaren med samma logik genom att de alltid tycks vända sitt ansikte mot den som närmar sig. När Ishizuka studerar fasaden Föreningsgatan 53 i Malmö upptäckte hon en skylt som berättade att här innanför, mellan 1969-1975, har Maj Sjöwall och Per Wahlöö skrivit fem av sina berömda kriminalromaner och med kommissarie Beck i huvudrollen. En av titlarna som nämns är ”Det slutna rummet”, vars historia huvudsakligen utspelas i Stockholm. Ishizukas installation för utställningen bygger på hennes egen upplevelse såväl som de historiska fakta och arkivmaterial som hon funnit i relation till byggnaden och till romanen. Installationen utmanar betraktaren att närma sig en projektion och att genom sin egen rörelse i utställningsrummet tränga bakom fasaden.

Martin Jacobson, född 1978 i Stockholm
Bor och arbetar i Malmö

Martin Jacobson arbetar sedan några år främst med teckning och intresserar sig för filosofi och historia. Hans tidskrävande teckningars ursprung härleds från en intuitiv process bestående av kollagesammanställningar baserade på illustrationer hämtade från 1800-talets bildvärld. De uppstår ur vad han själv kallar ”en sömngångarartad upptäcktsresa” och berör mellanrummen – mellan dröm och verklighet – tecken och det betecknade – liv och död. I utställningen visar Jacobson teckningar från 2007 och Rerik från 2004, Under en vistelse i Berlin fann Martin Jacobson en serie fotografier på en loppmarknad. Bilderna föreställer en östtysk anonym man som återvänt under några år till samma plats, en lund med en bronsåldersgrav i ett åkerlandskap. Mannen agerar på platsen/fotografierna i olika kläder och poser som om han styrs av en för oss okänd bevekelsegrund. Jacobson har sammanställt fotografierna till en bok och sökt upp platsen för akten.

Utställningen pågår t.o.m 9 juni. Galleriets öppettider är tis-fre kl 11-17, lör 12-17. För ytterligare information och bilder, vänligen kontakta galleriet.
 

Tags: Ma Han, Martin Jacobson, Matts Leiderstam