Bonniers Konsthall

Ann-Sofi Sidén

29 Aug - 12 Oct 2008

Ann-Sofi Sidén
Vid sidan om, 2007
Foto:Bonniers Konsthall
ANN-SOFI SIDÉN
29 August - 12 October 2008

Bonniers Konsthall inleder höstsäsongen med Ann-Sofi Sidéns senaste videoinstallation Vid sidan om, som nu visas för första gången i Sverige. Sidéns gripande verk skildrar en ung kvinna som lämnar sitt nyfödda barn i ett ”spädbarnsinkast” på ett sjukhus i Berlin.

Vid sidan om utgår från ett omdiskuterat fenomen i Tyskland, de så kallade ”spädbarnsinkasten”, som gör det möjligt för mödrar att lämna sina oönskade barn i en lucka på vissa sjukhus. Ann-Sofi Sidén skildrar i sitt verk detta livsavgörande ögonblick då en kvinna och ett spädbarn skiljs åt och stunden efter då deras liv utan varandra fortsätter. Från två skärmar och fyra stora projektionsdukar får vi följa parallellhistorierna som berättas ömsom genom sjukhusets övervakningskameror, ömsom med subjektiv kamera. Betraktaren måste, för att kunna uppleva berättelsens alla delar, röra sig i rummet och genom installationen. Ann-Sofi Sidén ger inte en entydig bild av rätt och fel, orsak och verkan, utan överlämnar åt var och en att skapa sitt eget sammanhang i den kalejdoskopiska berättelsen. Med Vid sidan om undersöker Ann-Sofi Sidén styrkan i bandet mellan barn och förälder, den övergivnes utsatthet och separationens smärta.

Ann-Sofi Sidéns konst har påverkat och bildat skola som en möjlig väg för konsten och konstnären att verka i sin samtid och att synliggöra den. Sara Arrhenius, chef Bonniers Konsthall.

Ann-Sofi Sidéns videoinstallation ingår i en serie av utställningar på Bonniers Konsthall som presenterar ett nytt verk av en konstnär som varit avgörande för den samtida konsten. Tidigare har konsthallen på detta sätt visat filmer av Salla Tykkä och Adrian Paci.

 

Tags: Adrian Paci, Salla Tykkä