Bonniers Konsthall

Gunilla Klingberg

11 Feb - 12 Apr 2009

Gunilla Klingberg
Mantric Mutation, 2006
Foto: Bonniers Konsthall
GUNILLA KLINGBERG
11 February - 12 April 2009

Bonniers Konsthall visar våren 2009 en separatutställning med Gunilla Klingberg, som är årets gästkonstnär på konsthallen.

Gunilla Klingberg kombinerar mönsterbilder med skulpturer och ljudverk. Mest känd är hon kanske för sina karakteristiska mönster där hon återanvänder olika lågpriskedjors varumärken. Oansenliga och vardagliga logotyper som Sparlivs och Lidls förvandlas till förföriskt vackra orientaliska mönster, medan Spars logga ligger till grund för en kalejdoskopisk animation. I verket Brand New View, som täcker över 700 kvadratmeter av konsthallens glasfasad, sammanflätas ett tiotal olika logotyper till en helt ny form. I konsthallens stora sal tar den monumentala installationen Cosmic Matter plats. Verket består av höga byggnadsställningar, tejp och drömfångare och tar sin utgångspunkt i månen – både som mytologisk symbol och som begärligt byte för multinationella företag.

Gunilla Klingberg intresserar sig för vår tids konsumtionskultur. Hon plockar visuella uttryck från vår samtid och förenar kommersialism med andlighet, lågbudgetdesign med österländsk bildkultur. Genom att föra samman det olikartade uppstår nya betydelser och möten mellan kulturer, uttrycksformer och traditioner.
Genom att varje år bjuda in en gästkonstnär vill Bonniers Konsthall möjliggöra skapandet av nya verk. Konstnären ges möjlighet att under en period arbeta på plats i konsthallens gäststudio och göra utställningar särskilt för Bonniers Konsthall. Tidigare gästkonstnärer har varit Michael Beutler(2008), Monica Bonvicini (2007) och Gabriel Lester (2006).
 

Tags: Michael Beutler, Monica Bonvicini, Gunilla Klingberg