Dépendance

Lisa Jugert - Simon Dybbroe Møller

15 Dec 2007 - 24 Jan 2008

© Lisa Jugert
A Question of Perspective (This is a Photograph), 2007
C-Print, 49 x 60 cm
LISA JUGERT - SIMON DYBBROE MØLLER
"Real decent golden jumper"

15.12.2007 - 24.01.2008
 

Tags: Simon Dybbroe Møller