Martin van Zomeren

Jean-Baptiste Maitre

18 Feb - 02 Apr 2011

© Jean-Baptiste Maitre
Shaped Cinema (contact print nr. 6), 2010
black and white lambda prints on Kodak paper
50 x 40 cm
JEAN-BAPTISTE MAITRE
Not Necessarily Words
18 February - 2 April, 2011
 

Tags: Jean-Baptiste Maitre