Konsthall Malmö

Konstfilm i arabvärlden

02 Oct 2015 - 10 Jan 2016

KONSTFILM I ARABVÄRLDEN
2 oktober 2015 –10 januari 2016

Curatorer: Diana Baldon, Rachael Rakes

Malmö Konsthall presenterar ett urval av filmer från unga, internationellt verksamma konstnärer, som med sina verk reflekterar över och bidrar till den konstnärliga och politiska diskursen i arabvärlden och dess diaspora. Snarare än att lyfta fram trender eller likheter bland konstnärer som arbetar i Mellanöstern och Nordafrika speglar utställningen det svåra i att klassificera en ”arabvärld”. Filmerna tar upp en rad olika frågor och funderingar som relaterar till dagens geografiska och politiska verkligheter.

Vad dessa konstnärer delar är ett utåtriktat perspektiv, att de tar upp aktuella frågor med utgångspunkt i lokala och globala berättelser och ett estetiskt nytänkande som har gjort att deras verk uppmärksammats världen över. Utställningen är uppdelad i tre delar. Medverkande konstnärer är Bouchra Khalili (MO/FR), Maha Maamoun (EG), Nicène Kossentini (TU), Adelita Husni-Bey (IT/LY) och Ali Cherri (LE).

Ali Cherri utvinner berättelser ur regionens geologiska, politiska och kulturella historia för att reflektera kring möjliga framtider för Libanon och världen i stort. I videoverket The Disquiet (Oron) utgår Cherri från de många förkastningslinjer som löper genom landet. Han föreställer sig området som en matris för seismisk och social ödeläggelse och utforskar förhållandet mellan olika katastroftyper. En liknande metod ligger till grund för Garden Conversation (Trädgårdskonversation), där konstnären Bouchra Khalili för in en historisk händelse i samtida skeenden och på så vis frammanar nya innebörder ur det förgångna. Genom att iscensätta historiska revolutionsögonblick med dagens kritiska tillstånd som fond erbjuder Khalili nya strategier och motståndsdiskurser. Med möjlighetsbegreppet i fokus prövar Adelita Husni-Bey i verket Postcard From the Desert Island (Vykort från den öde ön) hur ett nytt politiskt system skulle kunna se ut, om det vore möjligt att börja från noll. I likhet med Khalili använder Husni-Bey den konstnärliga undersökningen och kollektiva processer för att föreställa sig nya modeller för social organisering.

I installationen Heaven or Hell (Himmel eller helvete) blickar Nicene Kossentini tillbaka, både på ikonisk avantgardekonst och på den revolt som nyligen svepte över arabvärlden. Den abstrakta rörelsen och det insamlade ljudet vävs samman till såväl en meditation över nuet som en iscensättning av det förflutnas metaforer, där konstens ljud, strukturer och ikoner jämförs med revolutionens. Maha Mamouns videoverk 2026 framträder som ett komplement – en vision om ett framtida Egypten som blickar mot möjligheterna i en avlägsen framtid, men förblir kraftigt kringskuren av nuets föreställda begränsningar.
 

Tags: Ali Cherri, Ma Han, Adelita Husni-Bey, Bouchra Khalili, Maha Maamoun