Kunstinstituut Melly

Rotterdam Dialogues: the Artists - SYMPOSIUM

16 - 18 Apr 2009

Rotterdam Dialogues - the Artists
Witte de With presenteert over de loop van zes maanden drie symposia onder de gemeenschappelijke titel Rotterdam Dialogues: Critics, Curators, Artists. Met deze reeks wil Witte de With een levendig platform voor uitwisseling en debat creëren, gericht op de praktijk van drie hoofdrolspelers in de hedendaagse kunstwereld: de criticus, de curator en de kunstenaar. Het programma is opgebouwd aan de hand van een groot aantal verschillende gespreksformats en onderdelen: lezingen, panels, dialogen, interviews en een parallelprogramma van workshops en masterclasses, allen bedoeld om een zo levendig mogelijke participatie van het publiek te stimuleren. Volgend op The Critics, in oktober 2008, en The Curators in maart 2009 (informatie en afbeeldingen zijn beschikbaar op www.wdw.nl), verschuift op 16, 17 en 18 april in het derde en laatste deel de focus naar The Artists.

Wat betekent het om nu kunstenaar te zijn? Vaak is slechts het resultaat van de artistieke praktijk zichtbaar en niet het proces dat er aan vooraf gaat of de condities en conventies die er aan ten grondslag liggen – de mark, modes, politieke en maatschappelijke krachten en individuele en persoonlijke drijfveren. Met dit symposium proberen wij deze normaliter verborgen lagen en invloedsferen zichtbaar te maken. Met de selectie van sprekers streven wij naar een brede en open vertegenwoordiging van kunstenaars. De gasten representeren verschillende generaties, diverse disciplines en rollen – kunstenaar/curator/criticus/docent – en staan voor een gevarieerd geheel aan artistieke posities in de internationale kunstwereld.

Met:
AES+F, Sven Augustijnen, Danai Anesiadou, Alex Bag, Yael Bartana, Bik van der Pol, Guillaume Bijl, Pierre Bismuth, Mark Boulos, Petr Bystrov, Jota Castro, Banu Cennetoglu, Spartacus Chetwynd, Jan De Cock, Plamen Dejanoff, Simon Denny, Doug Fishbone, Rainer Ganahl, Kendell Geers, Thierry Geoffroy, Liam Gillick, Piero Golia, Nicoline van Harskamp, Jeanne van Heeswijk, Carsten Höller, Richard Hutten, Runa Islam, Luis Jacob, Henrik Plenge Jakobsen, Gabriel Kuri, Matthieu Laurette, Tim Lee, Gabriel Lester, Erik van Lieshout, Oswaldo Macia, Goshka Macuga, Josephine Meckseper, Sarah Morris, Deimantas Narkevicius, Olaf Nicolai, Wendelien van Oldenborgh, Ulrike Ottinger, Philippe Parreno, Judy Radul, Lili Reynaud Dewar, Jimmy Robert, Willem de Rooij, Martha Rosler, Santiago Sierra, Nedko Solakov, Superflex, An Te Liu, Piotr Uklanski, Anton Vidokle, Barbara Visser, Jeff Wall, Klaus Weber, Eyal Weizman, Jordan Wolfson. (Namen onder voorbehoud van wijzigingen)

Onderwerpen
Op elk van de drie dagen staat een overkoepelend thema centraal dat verder wordt uitgewerkt in meer specifieke en soms provocerende vragen:
Donderdag – Expectations, kijkt niet alleen naar de persoonlijke verwachtingen van individuele kunstenaars, maar ook naar die van het publiek en andere actoren betrokken bij de artistieke praktijk.
Vrijdag – Positions, legt de nadruk op artistieke keuzen en de (vaak onbewust) toegepaste strategieën die betrekking hebben op het professionele netwerk en het opbouwen van een reputatie.
Zaterdag – Contexts, onderzoekt de condities en ideeën die ten grondslag liggen aan en invloed uitoefenen op een individueel oeuvre en de toegepaste artistieke strategieën als ook de verhouding tot het steeds meer globale kader van de kunstproductie, receptie en distributie.

Publicatie
Het drieluik Rotterdam Dialogues culmineert in een unieke publicatie onder redactie van de samenstellers en Monika Szewczyk, hoofd Publicaties van Witte de With. Het boek dient als extra moment van reflectie op de drie conferenties, waarbij analoog aan de opzet van de symposia, de vorm van de dialoog als een rode draad door het boek zal lopen. Ook de intensieve workshops die plaats vinden parallel aan de symposia - onder leiding van Melissa Gronlund, Raimundas Malasauskas en – voor The Artists – Judy Radul, krijgen hun beslag in het boek. De publicatie verschijnt in het najaar van 2009.

Masterclass en workshop
Op zondag 19 april, van 14:00 tot 17:00 uur, geeft Ulrike Ottinger een masterclass aan (jonge) professionals en MA studenten. Ulrike Ottinger is een unieke en provocatieve stem in de Duitse film- en kunstwereld vanaf haar debuut in de vroege jaren '70. In de loop van de afgelopen 40 jaar heeft zij meer dan 20 films geproduceerd, met inbegrip van speelfilms en experimentele documentaires. Zij heeft als theaterdirecteur en etnograaf gewerkt: haar foto's zijn tentoongesteld in vele kunstinstituten en zij heeft verscheidene boeken gepubliceerd.
Om deel te nemen graag reserveren via reservations@wdw.nl onder vermelding van 'masterclass Ottinger'. Het aantal plaatsen is beperkt.

Parallel aan het symposium, van 15 tot 18 april, zal Vancouver-based kunstenaar Judy Radul een hands-on workshop geven over ' the artist's talk', waarbij het symposiumprogramma als uitgangspunt wordt genomen. De aanname dat kunstenaars de betekenis van hun eigen werk volledig begrijpen en kunnen beschrijven is inmiddels grondig bekritiseerd; wat betekent het dan voor kunstenaars om over hun werk te spreken? Judy Raduls eigen artistieke praktijk begeeft zich in het gebied tussen video, taal en performance, waarbij live actions en audio een grote rol spelen. Haar kritische beschouwingen zijn veelvuldig gepubliceerd.
Dit is een besloten workshop op uitnodiging. Gecoördineerd door Belinda Hak. Meer informatie: info@wdw.nl.

Extra events
Vrijdag 17 april 11:00 – 11:15 uur
Critical Run, georganiseerd door Thierry Geoffroy
Startlocatie: voordeur Witte de With. (TBC)

Zaterdag 18 april, van 22:00 tot middernacht
Final Act
Een performatieve happening, een toepasselijk einde van het symposium, waarin de gesprekken en discussies worden 'gecompenseerd' door live performances, korte presentaties en filmvertoningen door en in aanwezigheid van de genodigde kunstenaars.
Entree €5,-, gratis met symposium ticket.

Programmadetails zijn binnenkort te downloaden op www.wdw.nl.

Rotterdam Dialogues: Critics, Curators, Artists is samengesteld door Nicolaus Schafhausen, Zoë Gray en Ariadne Urlus. The Artists werd mede samengesteld door Tanja Elstgeest en Miriam Kathrein.

Algemene informatie
Tijd: Ontvangst vanaf 12:30 uur;
aanvang programma om 13:30 uur
Kaarten: Dagkaart: €15 (€10*), Passepartout: €40 (€25*)
Alleen contante betalingen zijn mogelijk
* korting voor studenten, Vrienden van Witte de With
Reserveren: reservations@wdw.nl
Taal: Engels
Locatie: Witte de With

Ondersteund door
Rotterdam Dialogues: Critics, Curators, Artists is mogelijk gemaakt door de royale ondersteuning van de Mondriaanstichting, VSBfonds en SNS REAAL Fonds.

Noot voor de pers
Voor meer informatie zie de website: http://www.wdw.nl, of neem contact op met Anne-Claire Schmitz via tel. (+31) 010 4110144 of e-mail, press@wdw.nl
 

Tags: AES+F, Danai Anesiadou, Sven Augustijnen, Alex Bag, Yael Bartana, Guillaume Bijl, Pierre Bismuth, Mark Boulos, Jota Castro, Banu Cennetoglu, Spartacus Chetwynd, Jan De Cock, Plamen Dejanoff, Simon Denny, Lili Reynaud-Dewar, Rainer Ganahl, Kendell Geers, Liam Gillick, Piero Golia, Nicoline van Harskamp, Carsten Höller, Runa Islam, Luis Jacob, Henrik Plenge Jakobsen, Gabriel Kuri, Matthieu Laurette, Tim Lee, Gabriël Lester, Erik van Lieshout, Oswaldo Macià, Goshka Macuga, Josephine Meckseper, Sarah Morris, Deimantas Narkevicius, Olaf Nicolai, Wendelien van Oldenborgh, Ulrike Ottinger, Philippe Parreno, Bik van der Pol, Judy Radul, Rainer Fetting, Jimmy Robert, Willem de Rooij, Martha Rosler, Nicolaus Schafhausen, Nicolaus Schafhausen, Santiago Sierra, Nedko Solakov, Superflex, Piotr Uklanski, Anton Vidokle, Barbara Visser, Jeff Wall, Klaus Weber, Jordan Wolfson