Milliken

Lars Siltberg

16 Mar - 29 Apr 2006

LARS SILTBERG

Vernissage 16 mars kl. 17.00-20.00

Milliken har glädjen att presentera fyra nya videoverk av Lars Siltberg: Single Head, Skin Scan, Bowels Fountain och Ambidextrous Performance. De representerar en fortsättning av tidigare arbeten bl.a. Man with Balls on Hands and Feet som fick ett internationellt genombrott när det visades på Venedigbiennalen 2001.
Lars Siltbergs videoverk undersöker det mest elementära i den mänskliga tillvaron. Han kombinerar ett existentiellt innehåll med en avancerad visuell teknologi och en bildmässig medvetenhet där verken får sin relevans i spänningsfältet mellan det allmängiltiga och det individuella.
I Single Head, Skin Scan, Bowels Fountain och Ambidextrous Performance är objektet för undersökningen den mänskliga kroppen – på ett mer påtagligt sätt än tidigare och han använder även för första gången sig själv i ett av verken. I dessa fyra videoverk undersöker Siltberg också filmmediets relation till illusion/suggestion och det visuellas relation till ljud eller avsaknad av ljud som ett led att skapa fysisk spänning och emotionell laddning.
I det första verket Skin Scan utvecklar Lars Siltberg en liknande metod som i ett tidigare verk Extras, (en permanent videoinstallation på Dramatiska institutet, 2005) där han låter videokameran vandra med en nyfikenhet (eller voyeuristisk hänsynslöshet) över ett stort antal människor som ligger utplacerade på ett golv. När Extras visar en intim kartläggning över människans sociala habitus får man i Skin Scan ta del av en noggrann och konstant scanning av en mänsklig hud - artificiell och verklig på samma gång. En oändlig kroppsyta med öppningar bildar ett landskap och en kollektiv plats med både undertryck och lugn. I Skin Scan framträder varje litet märke, minsta detalj och visar gränsen mellan det yttre och det inre.
Samma statiska kamerarörelse (som inger en känsla av distans mellan kamera och dess upphovsman) finns även i Single Head, som visar ett ensamt huvud utan kropp som försöker ta sig fram med hjälp av käkmuskeln. Single Head visar ett fundamentalt, makabert krälande, här är vi långt från Orfeus skönsjungande huvud, utan den största utmaningen är reducerad till att förflytta sig från en punkt till en annan.
Samtidigt som Siltberg har en existentiell direkthet visar han även på mediets position och möjlighet till illusion och suggestion. Detta blir tydligt i Bowels Fountain, som har tydliga referenser till gorefilmsgenren. I Bowels fountain spränger han gränsen mellan det yttre och det inre när han låter tarmar tränga ur magen på en liggande kropp – en scen som normalt utspelas i några sekunder, men som Siltberg förlänger in absurdum.
Ambidextrous Performance visar konstnären själv när han försöker skriva med händer och fötter samtidigt på en svart griffeltavla. Ambidextrous Performance är en ansträngande akt som han utför tio gånger. Att det faktiskt finns en mental möjlighet att klara av simultan skrift slutar oundvikligen i en fysisk begränsning. Trots den rent didaktiska intentionen att försöka skapa mening, sammansmälter de ord som produceras. Orden går in i varandra och blir svåra, om inte omöjliga, att förstå. I Ambidextrous Performance är det inte frågan om att uppenbara det dolda undermedvetna, som surrealisterna strävade efter med sin automatiska skrift, utan det viktiga här är att man skriver inte vad man skriver. Kvar återstår försöket, möjligheten, den fysiska akten, strävan och riktningen.
Lars Siltberg är född 1968, bor och verkar i Stockholm. Detta är hans tredje soloutställning i Stockholm. Han har de senaste åren ställt ut på Musée Géo Charles, Centre National d’Art Contemporain, Grenoble, France (2005), New Photography, Hasselblad Center, Göteborg (2005), Beauty of Failure/Failure of Beauty, Miro foundation, Barcelona, (2004), Beaufort Triennale, Oostende, Belgien (2003), 49:e Venedig Biennalen, Plateau of Humankind av Harald Szeeman (2001).
För mer information vänligen kontakta Milliken.

© Lars Siltberg
Ambidextrous Performance, 2006 High Definition Video 21 minutes, edition of 5 plus one AP
 

Tags: Li Gang, Ma Han, Lars Siltberg