Muzeul National de Arta Contemporanea

Passage to the Future: Art from a New Generation in Japan

23 Jan - 28 Feb 2013

Miyuki Yokomizo, Please Wash Away, installtion, 2004
PASSAGE TO THE FUTURE: ART FROM A NEW GENERATION IN JAPAN
Curators: Masanobu ITO si Tetsuo SHIMIZU
23 January - 28 February 2013

Artists: Atsushi Fukui, Satoshi Hirose, Maywa Denki, Tomoyasu Murata, Tetsuya Nakamura, Masafumi Sanai, Katsuhiro Saiki, Yoshihiro Suda, Tabaimo, Nobuyuki Takahashi, and Miyuki Yokomizo
 

Tags: Atsushi Fukui, Tetsuya Nakamura, Katsuhiro Saiki, Yoshihiro Suda, Tabaimo