Platform China

THE THIRD PARTY – An exhibition in Three Acts

11 Nov 2010 - 24 Jan 2011

THE THIRD PARTY – An exhibition in Three Acts
November 11, 2010 – January 24, 2011
Opening: November 11, 2010 – 5 pm

Featuring:

1. How to Be Alone (or Nowhere else am I safe from the question: why here?) | Nov.11 – Nov. 30, 2010
2. The Stranger | Dec. 9 – Dec. 27, 2010
3. The Third Party | Jan. 7 – Jan. 24, 2011

Curated by Beatrice Leanza
Organized by Platform China in collaboration with BAO Atelier

Participating artists: Gao Mingyan, Jia Aili, Jin Shan, Jin Shi, Ho Elaine W., Hu Xiangqian, Hu Xiaoyuan, Li Jinghu, Li Naihan, Li Ming, Li Mu, Liang Shuo, Qiu Xiaofei, Sun Xun, Wang Wei, Yan Jun, Yang Xinguang, Zhang Enli, Zhao Yao, Zhou Yilun.
 

Tags: Zhang Enli, Ou Jin, Lu Liang, Li Ming, Li Shan, Liang Shuo, Wang Wei, Qiu Xiaofei, Hu Xiaoyuan, Yang Xinguang, Sun Xun, Li Yan, Jun Yang, Zhao Yao, Zhou Yilun, O Zhang