Shanghai Biennale

3rd SHANGHAI BIENNALE 2000

06 Nov 2000 - 06 Jan 2001

3rd Shanghai Biennale
Haishang - Shanghai
6 November 2000 - 6 January 2001

Curators:
Hou Hanru (China, France)
Li Xu (China)
Toshio Shimizu (Japan)
Zhang Qing (China)

Artists:
Tadao Ando (Japan)
Matthew Barney (USA)
Montien Boonma (Thailand)
Gordon Bennet (Australia)
Ci Guoqiang (USA)
Yung Ho Chang (USA)
Chen Peiqiu (China)
Chen Ping (China)
Chen Yanyin (China)
Philip-Lorca Dicorcia (USA)
Heri Dono (Indonesia)
Cuan Zhengqu (China)
Marlene Dumas (South Africa)
Fang Lijun (China)
Fang Shaohua (China)
Bernard Frize (France)
Katsura Funakoshi (Japan)
Guan Ce (China)
Hai Bo (China)
Huang Buqing (Taiwan, China)
Huang Yongping (France)
Ji Dachun (China)
Jiang Dahai (France)
Anish Kapoor (Great Britain)
On Kawara (USA)
William Kentridge (South Africa)
Anselm Kiefer (Germany)
Bodys Isek Kingelez (Congo)
Emily Kame Kngwarreye (Australia)
Aglaia Konrad (Austria)
Lee Bul (South Korea)
Lee U Fan (South Korea)
Li Huasheng (China)
Liang Shaoji (China)
Liang Shuo (China)
Liang Zhihe (Hong Kong, China)
Liu Xiaodong (China)
Lu Fusheng (China)
Ken Lum (Canada)
Lani Maestro (Philippines, Canada)
Tatsuo Miyajima (Japan)
Mariko Mori (Japan)
Georges Lilanga Di Nyama (Tanzania)
Chatchai Puipia (Thailand)
Qu Fengguo (China)
Ren Chuanwen (China)
Hashim Sarkis (Turkey, France)
Shi Chong (China)
Shi Hui (China)
Sui Jianguo (China)
Fiona Tan (Indonesia, Netherlands)
Tian Liming (China)
Wang Chunjie (Hong Kong, China)
Wang Huaiqing (China)
Wang Jianwei (China)
Wang Qiang (China)
Wang Yuping (China)
Xie Nanxing (China)
Yan Peiming (China, France)
Yu Peng (Taiwan, China)
Zhan Wang (China)
Zhang Donfeng (China)
Zhang Hao (China)
Zhang Peili (China)
Zhao Bandi (China)
Zhou Xiaohu (China)
 

Tags: Zhao Bandi, Matthew Barney, Hai Bo, Lee Bul, Po-i Chen, Ji Dachun, Philip-Lorca diCorcia, Heri Dono, Marlene Dumas, Bernard Frize, Katsura Funakoshi, Lu Hao, Li Hui, Sui Jianguo, Wang Jianwei, Anish Kapoor, On Kawara, William Kentridge, Anselm Kiefer, Bodys Isek Kingelez, Emily Kame Kngwarreye, Aglaia Konrad, Lu Liang, Fang Lijun, Ken Lum, Tatsuo Miyajima, Mariko Mori, Xie Nanxing, Zhang Peili, Wu Qiang, Zhang Qing, Lu Qing, Li Qing, Sarkís, Liang Shaoji, Liang Shuo, Fiona Tan, Zhan Wang, Liu Xiaodong, Li Yan, Chen Yanyin, Wang Yuping, O Zhang