ShanghArt

Group Exhibition ShanghART Gallery

22 Oct - 10 Nov 2013

Exhibition view
GROUP EXHIBITION SHANGHART GALLERY, SHANGHAI
22 October - 10 November 2013

Artists: DING Yi, GENG Jianyi, LIANG Shaoji, LIANG Yue, PU Jie, SUN Xun, TANG Maohong, XIANG Liqing, XUE Song, YU Youhan, YANG Zhenzhong, ZHANG Enli, ZHOU Tiehai
 

Tags: Zhang Enli, Geng Jianyi, Pu Jie, Lu Liang, Xiang Liqing, Tang Maohong, Liang Shaoji, Xue Song, Zhou Tiehai, Ni Xiang, Sun Xun, Ding Yi, Yu Youhan, Liang Yue, O Zhang, Yang Zhenzhong