ShanghArt

Individual Positions 1

28 Apr - 31 May 2007

© Zeng Fanzhi /Zhang Ding
INDIVIDUAL POSITIONS 1

Group Exhibition ZHOU Tiehai, LI Shan, ZENG Fanzhi, DING Yi, ZHOU Zixi, WANG Youshen, YU Youhan, XUE Song, PU Jie, LIANG Yue, WU Yiming, WEI Guangqing, ZHAO Bandi, ZHANG Enli, LIU Weijian, etc. ShanghART Gallery, Shanghai

Date: IV 28, 2007 - V 31, 2007
 

Tags: Zhao Bandi, Zhang Enli, Zeng Fanzhi, Wei Guangqing, Pu Jie, Lu Liang, Li Shan, Xue Song, Zhou Tiehai, Liu Weijian, Ding Yi, Wu Yiming, Yu Youhan, Liang Yue, O Zhang, Zhou Zixi