ShanghArt

Queen LiLi 's Garden

24 Nov - 24 Dec 2012

QUEEN LILI 'S GARDEN
Video& Photography
24 Noember - 24 December 2012

Artists: BIRD HEAD CHEN Xiaoyun GENG Jianyi LIANG Yue SUN Xun YANG Fudong
 

Tags: Po-i Chen, Yang Fudong, Bird Head, Geng Jianyi, Lu Liang, Chen Xiaoyun, Sun Xun, Liang Yue