ShanghArt

ShanghART Group Show

24 Mar - 27 May 2011

Exhibition view
SHANGHART GROUP SHOW
Group Exhibition ShanghART Gallery, Shanghai
24 March - 27 May, 2011

SUN Xun,WU Yiming,SHI Qing,MadeIn Company,XU Zhen,YU Youhan,XUE Song,SHEN Fan,LU Chunsheng,YANG Zhenzhong
 

Tags: Lu Chunsheng, Shen Fan, Lu Qing, Shi Qing, Li Qing, Xue Song, Sun Xun, Wu Yiming, Yu Youhan, Xu Zhen, Yang Zhenzhong