ShanghArt

ShanghART Group Show

23 Mar - 29 Apr 2013

Installation View
SHANGHART GROUP SHOW
LIANG Yue Nobuyoshi ARAKI PU Jie SHI Qing SUN Xun TANG Guo WU Yiming XIANG Liqing YUAN Yuan
23 March - 29 April 2013

 

Tags: Araki, Nobuyoshi Araki, Tang Guo, Pu Jie, Lu Liang, Xiang Liqing, Shi Qing, Li Qing, Lu Qing, Ni Xiang, Sun Xun, Wu Yiming, Yuan Yuan, Liang Yue