ShanghArt

ShanghART Summer Show

05 Jul - 26 Aug 2013

Exhibition view
SHANGHART SUMMER SHOW
5 July - 26 August 2013

HU Jieming LIANG Yue MadeIn Company Mao Yan SHI Qing WU Yiming YANG Fudong YU Youhan YANG Zhenzhong ZHOU Tiehai
 

Tags: Yang Fudong, Hu Jieming, Lu Liang, Lu Qing, Shi Qing, Li Qing, Zhou Tiehai, Mao Yan, Li Yan, Wu Yiming, Yu Youhan, Liang Yue, Xu Zhen, Yang Zhenzhong