ShanghArt

Starlight

08 Jan - 17 Feb 2014

Exhibition view
STARLIGHT
8 January - 17 February 2014

Artists: CHEN Xiaoyun, DING Yi, GENG Jianyi, HU Jieming, HUANG Kui, JI Wenyu & ZHU Weibing, Li Pinghu, LI Shan, LIANG Shaoji, LIU Weijian, LIANG Yue, LU Lei, XU Zhen - Produced by MadeIn Company, NI Jun, Nobuyoshi ARAKI, PU Jie, SHEN Fan, SHAO Yi, SHI Qing, SUN Xun, SHI Yong, TANG Maohong, WU Yiming, WANG Youshen, XIANG Liqing, XIAO Zhu, XUE Song, YANG Fudong, YUAN Yuan, YU Youhan, YANG Zhenzhong, ZHANG Ding, ZHANG Enli, ZHU Jia, ZHOU Tiehai, ZHOU Zixi

From January 8th to February 9th, 2014, ShanghART Gallery is pleased to bring you a new year’s winter group show in main space. More than 30 artists join in the exhibition with over 60 pieces of colorful works in varied forms from a large span of time, including both the pioneers and the backbone of contemporary art, as well as the rising new generation. In spite of their small size, each of the works is echoing with the core of the artist’s creation that can never be drowned out by massive pieces. These delicate works are shining all together like the starriness in the winter sky, or the endless glow of art.
 

Tags: Araki, Nobuyoshi Araki, Po-i Chen, Zhang Ding, Zhang Enli, Shen Fan, Yang Fudong, Zhu Jia, Geng Jianyi, Pu Jie, Hu Jieming, Huang Kui, Ji Lei, Lu Liang, Xiang Liqing, Tang Maohong, Li Pinghu, Li Qing, Shi Qing, Lu Qing, Li Shan, Liang Shaoji, Xue Song, Zhou Tiehai, Ji Wenyu & Zhu Weibing, Liu Weijian, Ji Wenyu, Ni Xiang, Chen Xiaoyun, Sun Xun, Shao Yi, Ding Yi, Wu Yiming, Shi Yong, Yu Youhan, Yuan Yuan, Liang Yue, O Zhang, Xu Zhen, Yang Zhenzhong, Zhou Zixi