ShanghArt

A Group Exhibition of ShanghART Artists

03 Jul - 18 Aug 2009

© GENG Jianyi
guodu (bottleneck 2), 2008
106.0 * 150.0 cm (42" * 59")
A GROUP EXHIBITION OF SHANGHART ARTISTS

VII 03, 2009 -VIII 18, 2009

DING Yi GENG Jianyi LIANG Shaoji LIU Weijian SHI Yong SHI Qing SUN Xun LI Shan XUE Song YU Youhan YANG Fudong ZHOU Tiehai ZHANG Enli ZHANG Qing ZHAO Bandi LU Chunsheng PU Jie TANG Maohong ZHANG Ding
 

Tags: Zhao Bandi, Lu Chunsheng, Zhang Ding, Zhang Enli, Yang Fudong, Geng Jianyi, Pu Jie, Lu Liang, Tang Maohong, Zhang Qing, Lu Qing, Li Qing, Shi Qing, Li Shan, Liang Shaoji, Xue Song, Zhou Tiehai, Liu Weijian, Sun Xun, Ding Yi, Shi Yong, Yu Youhan, O Zhang