ShanghArt

ShanghART Group Exhibition

26 Feb - 16 Mar 2012

Exhibition view
SHANGHART GROUP EXHIBITION
26 February - 16 March, 2012

HUANG Kui GENG Jianyi PU Jie Li Pinghu SHI Qing LIANG Yue CHEN Xiaoyun SUN Xun WANG Youshen YANG Fudong LIU Weijian MadeIn Company DING Yi XIANG Liqing
 

Tags: Po-i Chen, Yang Fudong, Geng Jianyi, Pu Jie, Huang Kui, Lu Liang, Xiang Liqing, Li Pinghu, Shi Qing, Li Qing, Lu Qing, Liu Weijian, Ni Xiang, Chen Xiaoyun, Sun Xun, Ding Yi, Liang Yue, Xu Zhen