Tomio Koyama

Portraits 2

18 Sep - 09 Oct 2010

Exhibition view
PORTRAITS 2

2010. 9. 18th(sat.) - 10. 9th(sat.)

Tomio Koyama Gallery 7th floor

Diane Arbus, Peter Doig, Leonard Foujita, Katsura Funakoshi,Lewis Hine, Hideaki Kawashima, Michael Lavine, Shimon Minamikawa,Yoshitomo Nara, Tam Ochiai, Jack Pierson, Torbjorn Rodland, Seiji Togo, Ryuzaburo Umehara, Chang Xiaojun, Sotaro Yasui, Bronze sculptures of the Benin Empire (16th - 18th centuries, Nigeria), Marionette of Bambara (Mari), Wooden Statue of Ewe (Togo), Mask (Kamakura Period), Hanging Scroll of Portrait of Monk (Kamakura period), Wooden Statue of Portrait of Monk (Nanboku-cho period)
 

Tags: Diane Arbus, Peter Doig, Katsura Funakoshi, Lewis Hine, Hideaki Kawashima, Shimon Minamikawa, Yoshitomo Nara, Tam Ochiai, Jack Pierson, Torbjorn Rodland