XL

Sketches of installations

22 Dec 2009 - 25 Jan 2010

works by Boris Orlov and Oleg Kulik
SKETCHES OF INSTALLATIONS

Irina Korina; Oleg Kulik; Igor Makarevich; Aidan Salakhova; Constantin Zvezdochotov; Boris Orlov; Alex Buldakov; Sergei Shekhovtsov; Petr Belyi

December 22, 2009 thru January 25, 2010
 

Tags: Alex Buldakov, Irina Korina, Oleg Kulik, Igor Makarevich, Boris Orlov, Aidan Salakhova, Sergei Shekhovtsov, Constantin Zvezdochotov