Bienal de Sao Paulo

3rd Sao Paulo Biennial 1955

02 Jul - 12 Oct 1955