Jochen Hempel

Spinnereistraße 07
04179 Leipzig
Germany
Phone: +49 341 9600054
Wednesday    
11:00 - 17:00    
Thursday    
11:00 - 17:00    
Friday    
11:00 - 17:00    
Saturday    
11:00 - 16:00    
Lindenstraße 35
10969 Berlin
Germany
Phone: +49 30 49205965
Tuesday    
11:00 - 18:00    
Wednesday    
11:00 - 18:00    
Thursday    
11:00 - 18:00    
Friday    
11:00 - 18:00    
Saturday    
11:00 - 18:00    
  • Locate Me
  • Venues Nearby