Daniel Acosta

  • Note
  • Print
  • Share
  • Edit

Bienal do Mercosul, Porto Alegre

7TH MERCOSUL BIENNIAL 2009

16 Oct - 29 Nov 2009

Bienal de Sao Paulo

25th Sao Paulo Bienal 2002

23 Mar - 02 Jun 2002

 
 
Selected Works
Alfredo Jaar Other People Think (2012)
Fabian Knecht Isolation (Dead Tree) 2017
Pipilotti Rist Open My Glade (2000)
Ed van der Elsken Beethovenstraat, Amsterdam (1967)
Santiago Sierra Obstruction of a Freeway with a Truck's Trailer (1998)