Yuan Shun

Kunstraum Kreuzberg / Bethanien, Berlin

Berlin–Istanbul: Die Berliner Istanbul Stipendiaten 1998-2009

29 Aug - 04 Oct 2009

Platform China, Beijing

Convergence at E116° /N40 ° , Beijing 2005 - International Contemporary Art Exhibition

20 Sep - 07 Oct 2005

Tirana Biennial

Tirana Biennial 2001

15 Sep - 15 Oct 2001