SCAI the Bathhouse

Genpei Akasegawa
Brian Alfred
Darren Almond
Noriko Ambe
U-Ram Choe
Didier Courbot
Toshikatsu Endo
Jeppe Hein
Kaoru Hirano
Jenny Holzer
Naoki Ishikawa
Joonho Jeon
Toru Kamiya
Anish Kapoor
Kentaro Kobuke
Ufan Lee
Nao Matsumoto
Tatsuo Miyajima
Mariko Mori
Yurie Nagashima
Natsuyuki Nakanishi
Kohei Nawa
Miwa Ogasawara
Daisuke Ohba
Shinko Okuhara
Julian Opie
Atushi Saga
Katsuhiro Saiki
Tomoko Shioyasu
Tomoaki Suzuki
Nobuko Tsuchiya
Apichatpong Weerasethakul
Tadanori Yokoo
D Zine