Tim Van Laere

Faris McReynolds

15 Mar - 21 Apr 2007

© FARIS McREYNOLDS:"Demons",2006
oil on canvas
157,5x193cm
FARIS McREYNOLDS
"The Beautiful Mob"

Mijn werk spruit voort uit het verlangen om een evenwicht te vinden tussen iets wat geënsceneerd en intuïtief, origineel en herschapen, vertrouwd en onverwacht, digitaal en analoog, komisch en tragisch is. Dit zijn beelden waarbij individuele persoonlijkheid wordt gepaard aan de anonimiteit van de massa. Ze zijn als publieke herinneringen, toegeëigend uit beelden die gecreëerd werden om een verhaal te vertellen, maar die, eenmaal losgekoppeld, een breder verhaal vertellen over een zelfgenoegzame Amerikaanse cultuur.

Op zichzelf staand, in een nieuwe context geplaatst en vanuit digitaal beeldwerk getransformeerd in materieel gedreven expressionistische schilderijen, verkent het werk de grijze zone tussen een document en de voorstelling van een tijd en een plaats. Ik word aangetrokken door momenten die bestaan tussen ontstaan en vergaan. Iets dat zo kortstondig en anoniem is dat het zonder de hulp van de technologie onmogelijk te zien is. Ik schilder aan de hand van stilstaande beelden die ik met een camera heb gemaakt om de angst die in minder dan een seconde zit vervat, levenslang te laten duren. Ik heb oorzaak en gevolg uit het beeld verwijderd, en vervangen door transities en reacties die veeleer een nieuw verhaal vertellen dan dat ze een bestaand verhaal voortzetten.

The Beautiful Mob bestaat uit drie delen: een publieke voorstelling (buiten), een privé-voorstelling (binnen) en ongewenste aandacht. De mensenmassa’s die toeschouwers zijn, tonen openlijk hun verlangen om degenen te zijn die bekeken worden. De begeerde zongebruinde lijven kronkelen zich in een anonieme massa, die op zijn beurt weerstand biedt. De performers zakken in elkaar en verliezen zichzelf in momenten van oneindige onverbondenheid in plaats van triomf of glorie. De eenzame vrouw achteraan kijkt weg en bedekt zichzelf, waarbij de materiële weergave van haar gezicht de chaos
weerspiegelt in elk van de andere schilderijen in de show.
Faris McReynolds - February 2007, Los Angeles

Faris Mc Reynolds
°1977,Dallas, Texas - Lives and works in Los Angeles, California.