Buchmann

Bettina Pousttchi

Bettina Pousttchi

31 Jan - 29 Apr 2015

Bettina Pousttchi

26 Apr - 13 Jul 2013

More than meets the eye

16 Nov 2012 - 26 Jan 2013

Crystal World: To J.G. Ballard

12 Nov 2010 - 15 Jan 2011

Bettina Pousttchi

11 Jun - 28 Aug 2010

Bollito Misto

03 Jul - 05 Sep 2009

Monuments with a Horizon Line

06 Feb - 14 Mar 2009

Bettina Pousttchi

02 May - 21 Jun 2008

Rock Paper Scissors

30 Nov 2007 - 19 Jan 2008

Bettina Pousttchi

02 Jun - 22 Sep 2007

Monuments with a Horizontal Line

30 Jun - 29 Jul 2006

Bettina Pousttchi

18 Mar - 22 Apr 2006