Irini Karayannopoulou

Ileana Tounta, Athens

Evolution ID

08 Dec 2010 - 29 Jan 2011

Ileana Tounta, Athens

Summer Show 2009

25 Jun - 30 Sep 2009

Ileana Tounta, Athens

Crystal Structure

16 Jun - 31 Jul 2009

Ileana Tounta, Athens

Irini Karayannopoulou

01 Apr - 02 May 2009