Katerina Christidi

Ileana Tounta, Athens

Katerina Christidi

15 Sep - 29 Oct 2016

Athens Biennial

4th ATHENS BIENNALE 2013

29 Sep - 01 Dec 2013

Ileana Tounta, Athens

Drawing Stories (2)

17 May - 16 Jul 2011

Ileana Tounta, Athens

Summer Show 2009

25 Jun - 30 Sep 2009

Ileana Tounta, Athens

Crystal Structure

16 Jun - 31 Jul 2009

Ileana Tounta, Athens

Katerina Christidi

15 May - 21 Jun 2008