Maro Michalakakos

Ileana Tounta, Athens

Maro Michalakakos

29 Mar - 26 May 2012

Ileana Tounta, Athens

Drawing Stories (2)

17 May - 16 Jul 2011

Ileana Tounta, Athens

Maro Michalakakos

03 Dec 2009 - 23 Jan 2010

Ileana Tounta, Athens

Summer Show 2009

25 Jun - 30 Sep 2009

Ileana Tounta, Athens

Crystal Structure

16 Jun - 31 Jul 2009

Ileana Tounta, Athens

Bargain prices on elephant gun

09 Oct - 15 Nov 2008