Roman Štětina

Muzeul National de Arta Contemporanea, Bucharest

The Fortress Of Solitude From The Holy Wood Of Eteranl Noise

07 Jul - 28 Aug 2016

Muzeul National de Arta Contemporanea, Bucharest

Apel pentru grădină / Call for Garden

07 Jul - 28 Aug 2016

James Cohan, New York

All Watched Over

25 Jun - 07 Aug 2015

Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden

Open Frame Award 2014

22 Mar - 11 May 2014

Hunt Kastner, Prague

Esther Stocker and Jan Serych

31 Oct 2011 - 07 Jan 2012

Hunt Kastner, Prague

Josef Bolf: Personal Disposition

21 May - 18 Jul 2010