Simon Senn

ICA, London

Bloomberg New Contemporaries 2014

26 Nov 2014 - 25 Jan 2015

Nicola von Senger, Zürich

Simon Senn

08 Mar - 26 Apr 2014

ICA, London

Bloomberg New Contemporaries 2013

27 Nov 2013 - 26 Jan 2014

ICA, London

Bloomberg New Contemporaries 2012

27 Nov 2012 - 13 Jan 2013

Nicola von Senger, Zürich

Hyper Spiritism

01 Sep - 06 Oct 2012

Nicola von Senger, Zürich

Pascale Birchler / Saskia Edens / Simon Senn

09 Jan - 27 Feb 2010