Asia Pacific Triennial (APT)

7TH ASIA PACIFIC TRIENNIAL 2012

08 Dec 2012 - 14 Apr 2013

6TH ASIA PACIFIC TRIENNIAL 2009

05 Dec 2009 - 05 Apr 2010

5TH ASIA PACIFIC TRIENNIAL 2006

02 Dec 2006 - 27 May 2007

4TH ASIA PACIFIC TRIENNIAL 2002

12 Sep 2002 - 27 Jan 2003

3RD ASIA PACIFIC TRIENNIAL 1999

09 Sep 1999 - 26 Jan 2000

2ND ASIA PACIFIC TRIENNIAL 1996

27 Sep 1996 - 19 Jan 1997

1ST ASIA PACIFIC TRIENNIAL 1993

17 Sep - 05 Dec 1993