Biennale Internazionale di Scultura di Carrara

XIV INTERNATIONAL SCULPTURE BIENNALE OF CARRARA 2010

26 Jun - 31 Oct 2010

XIII CARRARA INTERNATIONAL SCULPTURE BIENNIAL 2008

27 Jul - 28 Sep 2008

XII CARRARA INTERNATIONAL SCULPTURE BIENNIAL 2007

05 May - 19 Aug 2007