Aliki Palaska

Ileana Tounta, Athens

Aliki Palaska

15 Nov 2012 - 12 Jan 2013

Ileana Tounta, Athens

Drawing Stories (2)

17 May - 16 Jul 2011

Ileana Tounta, Athens

Evolution ID

08 Dec 2010 - 29 Jan 2011

Ileana Tounta, Athens

Aliki Palaska

18 Mar - 24 Apr 2010

Ileana Tounta, Athens

Summer Show 2009

25 Jun - 30 Sep 2009

Ileana Tounta, Athens

Crystal Structure

16 Jun - 31 Jul 2009

Ileana Tounta, Athens

Aliki Palaska

25 Jan - 24 Feb 2007