Bernd Trasberger

Berlinische Galerie

Radically Modern

29 May - 26 Oct 2015

Berlinische Galerie

Art in Berlin 1945 until now. New presentation of the collection

18 Sep 2013 - 23 Jun 2014

Temporäre Kunsthalle, Berlin

Zeigen. An Audio Tour through Berlin by Karin Sander

05 Dec 2009 - 10 Jan 2010

Berlinische Galerie

Berlin 89/09

18 Sep 2009 - 15 Feb 2010

W139, Amsterdam

Bernd Trasberger

06 Jun - 12 Jul 2009

NGBK, Berlin

Glück gehabt!

01 Nov 2008 - 30 Jun 2009