Fryni Mouzakitou

Ileana Tounta, Athens

Pre-Text

08 May - 19 Jun 2014

Ileana Tounta, Athens

Drawing Stories (2)

17 May - 16 Jul 2011

Ileana Tounta, Athens

Summer Show 2009

25 Jun - 30 Sep 2009

Ileana Tounta, Athens

Crystal Structure

16 Jun - 31 Jul 2009

Ileana Tounta, Athens

Fryni Mouzakitou

12 May - 06 Jun 2009