Klaus Staudt

Daimler Art Collection, Stuttgart

Light in/as Image

13 Apr 2018 - 28 Feb 2021

Featured

Daimler Contemporary, Berlin

Serielle Formationen. 1967/2017

03 Jun - 05 Nov 2017

Featured

ZKM, Karlsruhe

Art in Europe 1945–1968

22 Oct 2016 - 29 Jan 2017

Daimler Contemporary, Berlin

Minimalism Germany 1960s

12 Mar - 30 May 2010

MASP

from bauhaus to (now!)

16 Aug - 28 Oct 2007

Tokyo Opera City Art Gallery

The DaimlerChrysler Collection in Japan 2006

14 Jan - 26 Mar 2006