Manolis Baboussis

Ileana Tounta, Athens

Manolis Baboussis

06 Feb - 22 Mar 2014

Athens Biennial

4th ATHENS BIENNALE 2013

29 Sep - 01 Dec 2013

The Breeder, Athens

Bohemians

21 Feb - 23 Mar 2013

Ileana Tounta, Athens

Belle Vue

04 Feb - 13 Mar 2010

Ileana Tounta, Athens

Summer Show 2009

25 Jun - 30 Sep 2009

Ileana Tounta, Athens

Crystal Structure

16 Jun - 31 Jul 2009

Ileana Tounta, Athens

Manolis Baboussis

25 Jan - 24 Feb 2007