Klemm's

Form, Class and Beauty

13 Sep - 26 Oct 2019

Elizabeth Jaeger

26 Apr - 08 Jun 2019

Bernard Piffarettti

08 Mar - 18 Apr 2019

Fiona Mackay

18 Jan - 02 Mar 2019

Ulrich Gebert - Gestalt | @showroom: Vera Kox - along the line

17 Nov 2018 - 12 Jan 2019

[[[Genau]]]

28 Sep - 10 Nov 2018

Geumhyung Jeong, Spa & Beauty Berlin

23 Jun - 04 Aug 2018

Adrian Sauer

19 Jan - 03 Mar 2018

pər-ˈsō-nae

17 Nov 2017 - 13 Jan 2018

Gwenneth Boelens

15 Sep - 28 Oct 2017

Unsichere Geschichte

23 Jun - 28 Jul 2017

@ showroom: G.Küng

03 Jun - 15 Jul 2017

Viktoria Binschtok

28 Apr - 10 Jun 2017

Emilie Pitoiset

11 Mar - 22 Apr 2017

Matt Lipps

14 Jan - 25 Feb 2017

jan Groover, The Virtue of Balance

09 Sep - 22 Oct 2016

@ showroom: ZODIACO – curated by Davide Bertocchi

01 - 30 Jul 2016

Marijn van Kreij: 'Nude in front of a Garden' with a contribution by Andrea Büttner

25 Jun - 06 Aug 2016

Bernard Piffaretti: No Chronology

29 Apr - 11 Jun 2016

Bernard Piffaretti: No Chronology

29 Apr - 11 Jun 2016

Keltie Ferris: Exclamation Point

19 Mar - 23 Apr 2016

Sven Johne: Anomalies of the Early 21st Century

16 Jan - 27 Feb 2016

Sven Johne: Anomalies of the Early 21st Century

16 Jan - 27 Feb 2016

Peggy Buth: The Politics of Selection – Vom Nutzen der Angst

07 Nov - 19 Dec 2015

Fiona Mackay: Close to

18 Sep - 31 Oct 2015

The Human Apparatus

20 Jun - 01 Aug 2015

Alexej Meschtschanow: two thousand profiles

30 Apr - 12 Jun 2015

Ulrich Gebert: UR

08 Mar - 18 Apr 2015

Who's speaking?

24 Jan - 28 Feb 2015

Adrian Sauer: Form und Farbe

07 Nov 2014 - 10 Jan 2015