Takuma Nakahira

Shugoarts, Tokyo

ShugoArts Show

20 Mar - 11 Apr 2015

Shugoarts, Tokyo

Gallery Artists Show

01 - 15 Mar 2014

Shugoarts, Tokyo

The ShugoArts Show

19 Mar - 13 Apr 2013

Taka Ishii, Tokyo

Koji Enokura

04 - 29 Sep 2012

Shugoarts, Tokyo

Double Sun

23 Aug - 24 Sep 2011

Shugoarts, Tokyo

Takuma Nakahira

05 Jan - 05 Feb 2011

Deichtorhallen, Hamburg

Kiyoshi Suzuki

21 Nov 2008 - 11 Jan 2009

Shugoarts, Tokyo

ShugoArts Show

06 Sep - 11 Oct 2008

Shugoarts, Tokyo

Takuma Nakahira

07 Apr - 12 May 2007

Shugoarts, Tokyo

Group Show

21 Dec 2005 - 04 Feb 2006