Florian Baudrexel

abc, Berlin

abc 2016

15 - 18 Sep 2016

CCA Andratx

Fresh

06 Dec 2014 - 12 Jul 2015

Linn Lühn, Düsseldorf

Florian Baudrexel

21 Mar - 25 Apr 2014

Lullin + Ferrari, Zürich

Suspense

14 Dec 2013 - 22 Feb 2014

Linn Lühn, Düsseldorf

Florian Baudrexel

27 Oct 2012 - 12 Jan 2013

Kunstverein Hamburg

Florian Baudrexel

23 Jun - 02 Sep 2012

Linn Lühn, Düsseldorf

Zwischen Formalismus und Freiheit

09 Sep - 01 Oct 2011

Jacky Strenz, Frankfurt

Florian Baudrexel / Ralf Dereich

25 Feb - 22 Apr 2011

Linn Lühn, Düsseldorf

Florian Baudrexel

03 Sep - 16 Oct 2010

Berlin Kreuzberg Biennale

Berlin Kreuzberg Biennale 2010

10 Jun - 10 Jul 2010

Center, Berlin

Florian Baudrexel

31 Mar - 14 Apr 2010

Temporäre Kunsthalle, Berlin

Zeigen. An Audio Tour through Berlin by Karin Sander

05 Dec 2009 - 10 Jan 2010

Bernd Kugler, Innsbruck

Florian Baudrexel / Tobias Hantmann

07 Mar - 11 Apr 2009

Linn Lühn, Düsseldorf

Florian Baudrexel

08 Nov 2008 - 10 Jan 2009

Linn Lühn, Düsseldorf

FLORIAN BAUDREXEL & ALEX JASCH

02 Feb - 01 Mar 2008

Linn Lühn, Düsseldorf

Alex Jasch

03 Nov 2006 - 31 Jan 2007

Arndt, Berlin

Works on Paper

15 Oct - 20 Nov 2005

Beaufort Triennale, Schore

BEAUFORT01 2003

06 Apr - 28 Sep 2003