Marion Scharmann

Carolina Redondo

06 Sep - 17 Oct 2014

Karin Suter / Nina Maria Küchler

13 Jun - 12 Jul 2014

Ground Control to Major Tom

09 Apr - 05 Jun 2014

Daniel Behrendt

24 Jan - 14 Mar 2014

Maik and Dirk Löbbert

23 Nov 2013 - 10 Jan 2014

Pat Flynn

08 - 15 Nov 2013

Jana Müller and Regine Müller-Waldeck

07 Sep - 11 Oct 2013

Eilike Schlenkhoff

06 Jul - 02 Aug 2013

Group Show

13 Apr - 08 Jun 2013

Andreas Lorenschat

26 Jan - 29 Mar 2013

Group Show

03 Nov - 14 Dec 2012

Stef Heidhues

08 Sep - 19 Oct 2012

Journey Without A Map

23 Jun - 20 Jul 2012

Peggy Franck

14 Apr - 05 Jun 2012

Kathrin Ahlt

28 Jan - 30 Mar 2012

Christof John

19 Nov 2011 - 13 Jan 2012

Maik and Dirk Löbbert

10 Sep - 22 Oct 2011

Line-Up

17 Jun - 22 Jul 2011

Martina Sauter

26 Mar - 20 May 2011

Anja Ciupka

15 Jan - 18 Mar 2011

Sven Weigel

30 Oct - 17 Dec 2010

Christine Rusche

04 Sep - 22 Oct 2010

Once upon a time there was a story that began once upon a time there was a story that began once upon a time...

26 Jun - 30 Jul 2010

Group Show

17 Apr - 05 Jun 2010

Andreas Lorenschat

16 Jan - 04 Apr 2010

Stef Heidhues

31 Oct - 18 Dec 2009

Peggy Franck

05 Sep - 23 Oct 2009

Karin Suter

20 Jun - 31 Jul 2009

Dennis Del Favero

17 Apr - 30 May 2009

Eno Henze

08 Mar - 09 Apr 2009