Herbert Hinteregger

Georg Kargl, Vienna

CONCENTRATION - a tribute

22 Jun - 05 Sep 2018

Taxispalais, Innsbruck

Herbert Hinteregger

04 Mar - 11 Jun 2017

Georg Kargl, Vienna

Transparency

26 Jun - 14 Aug 2015

Georg Kargl, Vienna

Schneesalon

16 Jan - 07 Mar 2015

Bernd Kugler, Innsbruck

ENDOSCOPIA, Part 1 and 2

09 May - 28 Jun 2014

Belvedere 21, Vienna

Franz Graf

29 Jan - 25 May 2014

Georg Kargl, Vienna

Additive Abstraction

10 Oct 2013 - 11 Jan 2014

Georg Kargl, Vienna

Herbert Hinteregger & Michael Sailstrofer

18 Jan - 09 Mar 2013

Georg Kargl, Vienna

Muntean / Rosenblum

11 May - 16 Jun 2012

Georg Kargl, Vienna

Herbert Hinteregger / Koenraad Dedobbeleer

17 Nov 2010 - 08 Jan 2011

Georg Kargl, Vienna

Fine Line

17 Mar - 24 Apr 2010

Kunstraum Innsbruck

The house is on fire, but the show must go on

04 - 24 Jul 2009

Bernd Kugler, Innsbruck

12

01 - 29 Mar 2008

Bernd Kugler, Innsbruck

Lisa Endriss, Herbert Hinteregger

10 Mar - 14 Apr 2007