Nathan Carter

Casey Kaplan, New York

Never Look Back When Leaving

26 Jun - 01 Aug 2014

Esther Schipper, Berlin

Nathan Carter

23 Nov - 21 Dec 2013

Casey Kaplan, New York

Nathan Carter

05 Sep - 26 Oct 2013

Esther Schipper, Berlin

Sommerausstellung

08 Jun - 24 Aug 2013

Casey Kaplan, New York

No. 17

28 Jun - 03 Aug 2012

Esther Schipper, Berlin

Nathan Carter

27 Apr - 19 May 2012

Casey Kaplan, New York

Nathan Carter

09 Sep - 23 Oct 2010

Museum of Contemporary Art, Chicago

Alexander Calder and Contemporary Art: Form, Balance, Joy

26 Jun - 17 Oct 2010

Nathalie Obadia, Paris

Matti Braun, Nathan Carter, Gabriel Kuri

29 Jan - 27 Feb 2010

Art Basel

ART BASEL 2009

10 - 14 Jun 2009

Wentrup, Berlin

Reinvented: Study & Play

21 Nov - 30 Dec 2008

Casey Kaplan, New York

Nathan Carter

04 Sep - 04 Oct 2008

Casey Kaplan, New York

Not So Subtle Subtitle

19 Jun - 01 Aug 2008

Art Basel

ART BASEL 2008

04 - 08 Jun 2008

Casey Kaplan, New York

Nathan Carter, Liam Gillick, Carsten Höller, Simon Starling, Garth Weiser

20 Mar - 26 Apr 2008

Taxter & Spengemann, New York

tHe FinaL rUn iNs

31 May - 30 Jul 2007

Micheline Szwajcer, Antwerp

Mood Swings

15 Mar - 21 Apr 2007

Casey Kaplan, New York

Simon Starling

16 Feb - 24 Mar 2007

Parra & Romero, Madrid

Nathan Carter

13 Feb - 04 Apr 2007

Casey Kaplan, New York

Natah Carter

16 Nov - 22 Dec 2006

Esther Schipper, Berlin

Nathan Carter

17 Feb - 25 Mar 2006