Saskia Olde Wolbers

SMAK, Ghent

Out of Time

02 Jun - 21 Oct 2018

Haus der Kunst, Munich

Open End – Goetz Collection at Haus der Kunst

28 Sep 2012 - 07 Apr 2013

Sammlung Goetz, Munich

Open End

28 Sep 2012 - 07 Apr 2013

Stigter van Doesburg, Amsterdam

Saskia Olde Wolbers

14 Apr - 19 May 2012

Maureen Paley, London

Saskia Olde Wolbers

21 Jan - 26 Feb 2012

Secession, Vienna

Saskia Olde Wolbers

27 May - 21 Aug 2011

Sammlung Goetz, Munich

Saskia Olde Wolbers

25 May - 18 Sep 2010

Athens Biennale

2. Athens Biennale 2009

15 Jun - 04 Oct 2009

W139, Amsterdam

Remain in Light

25 Apr - 24 May 2009

Mori Art Museum, Tokyo

Saskia Olde Wolbers

25 Apr - 13 Jul 2008

Maureen Paley, London

Saskia Olde Wolbers

06 Oct - 11 Nov 2007

Stedelijk Museum, Amsterdam

Saskia Olde Wolbers

23 Jun - 23 Sep 2006

Stedelijk Museum, Amsterdam

Bock mit Inhalt

16 Jul - 06 Oct 2005

Tirana Biennial

Tirana Biennial 2001

15 Sep - 15 Oct 2001